Altijd miserie : Joden zijn wééral boos

Thursday 19th March, 2009

.. en is nu is ‘t een keer voor dit :

Op de tv-mis op zondag leest de pastoor oa. volgende tekst uit de bijbel voor  “Wanneer jullie aalmoezen geven, bazuin dat dan niet rond zoals de huichelaars doen in de synagoge”…enz.  kijk hier

Het kwam er op neer dat Jezeke  kwaad is op de huichelaars in de synagoge omdat die wat wereldvreemd zijn.

Maar blijkbaar zijn er nog meer huichelaars bijgekomen sedert ‘n goeie 2000 jaar geleden want .. ‘t is weer prijs !

weerboos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: